Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt  
System Jakości

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli od dnia 25 października 2004 r. posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 541 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025.Akredytowana działalność Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 541.

     

Uzyskany Certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności wyników. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług i poszerzenia ich zakresu.

Oddział Laboratoryjny poddaje systematycznie swoją działalność ocenie niezależnej strony trzeciej - Polskiemu Centrum Akredytacji.
Oddział Laboratoryjny w swoich działaniach zachowuje zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Doskonali skuteczność swojego systemu zarządzania, poprzez analizę polityki, wyników auditów, monitorowania ważności wyników, działań korygujących i doskonalących oraz ustaleń z przeglądów zarządzania.

Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.