Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Praca

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I PPOŻ.

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE LABORATORYJNYM

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE NADZORU SANITARNEGO I ODDZIALE LABORATORYJNYM

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE NADZORU SANITARNEGO I ODDZIALE LABORATORYJNYM

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE NADZORU SANITARNEGO W SEKCJI NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SEKCJI BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY NA STANOWISKU SPECJALISTA W SEKCJI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ

Pobierz ofertę pracy


OFERTA PRACY NA STANOWISKU RADCY PRAWNEGO

Pobierz ofertę pracy


GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
PROJECT FACILITATOR - pracownika wspierającego realizację projektu

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • współpraca z kierownikiem projektu w koordynowaniu wszystkich działań na poziomie krajowym i regionalnym;
 • organizacja krajowej konferencji prasowej;
 • współpraca z regionalnymi koordynatorami przy organizacji szkoleń dla koordynatorów lokalnych i strażników miejskich;
 • przygotowanie i opracowanie materiałów związanych z realizacją projektu;
 • wsparcie dla Project Associate przy przygotowaniu umów z podwykonawcami zadań;
 • monitorowanie działań związanych z wdrażaniem nowego prawodawstwa w zakresie ograniczania używania tytoniu w 3 miastach;
 • przygotowanie sprawozdawczości kwartalnej z realizacji projektu;
 • monitorowanie działań w trakcie realizacji projektu;

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Wymagania:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów dofinansowywanych w ramach dostępnych funduszy pomocowych;
 • doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, działań promocyjnych;
 • wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące opracowania dokumentacji z realizacji projektu (sprawozdania finansowych, opisowe sprawozdania z realizacji projektu);
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • znajomość zagadnień związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Lotus Notes, Ms Office: Word, Excel, Power Point);
 • gotowość do krajowych wyjazdów służbowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Dokumenty należy przesłać do 15 kwietnia 2008 roku na adres:
Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0 22 536-14-46

Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.