Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Komunikaty


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 13.11.2019r. z wodociągu publicznego Zduńska Wola stwierdzono:

- sieć: ul. Królewska 15, Zduńska Wola, obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

- sieć: Przedszkole ul. Kałużewskiego 1D, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

- sieć: Szkoła Podstawowa ul. 1-go Maja, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

- sieć: Zduńska Wola Czechy nr 262 obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo - bytowych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty "komunikat o jakości wody do spożycia".


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Rembieszów ( miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody:

- pobranej do badania w dniu 06.11.2019r. z wodociągu publicznego Rembieszów stwierdzono w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Rembieszów w wodzie wprowadzanej do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w (22 +/-2) oC w ilości 152 jtk/1ml przy zalecanej nie przekraczającej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

- pobranej do badania w dniu 13.11.2019r. w punkcie Jeziorko 18, stwierdzono liczbę bakterii grupy coli 4jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty "komunikat o jakości wody do spożycia".


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 10 MAJA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz.2294)

po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych z dnia 7 maja 2019r, wody pobranej z wodociągu SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia.
W próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 1 KWIETNIA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbkach wody pobranej ze SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola zaopatrującego miejscowości Zborowskie, Laskowiec, Czartki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C ->300jtk/1ml

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZDUŃSKIEJ WOLI

na podstawie:

  • art. 4 ust.1pkt.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59),
  • § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
  • aktualnych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli,
  • aktualnych sprawozdań z badań przekazanych przez przedsiębiorców wodociągowych w ramach kontroli wewnętrznej
stwierdza na podległym terenie przydatność wody do spożycia przez ludzi ze wszystkich wodociągów

Woda dostarczana odbiorcom w zakresie oznaczanych parametrów odpowiada wymaganiom określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.