Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Komunikaty


KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przypomina :

  • wszyscy producenci rolni prowadzący produkcję pierwotną i wprowadzający na rynek w tym w ramach dostaw bezpośrednich do konsumenta finalnego pochodzące z własnych gospodarstw: owoce, warzywa i zboża;
  • wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży żywności w tym warzyw i owoców ze straganów i/lub z ruchomych punktów sprzedaży na targowiskach miejskich i/lub w miejscach do tego celu wydzielonych

  • Zgodnie z art. 61, art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 63 ust. 1,2, 3, art. 64 i 65 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016) mogą legalnie prowadzić działalność dopiero po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej i/lub zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

    Zgodnie z art. 103 ust. 1 punkt 4) i art. 104 ust. 1 w/w ustawy Kto:

  • prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz w art. 63 w/w ustawy, podlega karze pieniężnej , którą wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Jednocześnie informuje się, że przedmiotowe wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli i złożyć je do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13


KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że dobrym narzędziem edukacyjnym dla rolników są Wytyczne Komisji Europejskiej, których celem jest udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw.Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.