Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Komunikaty


KOMUNIKATY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

Informacja dotycząca możliwości zwolnienia podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) z obowiązku znakowania wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt 19 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2242):

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2242) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli przekazuje następujące informacje:

  • powyższa ustawa umożliwia sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach RHD, bez udziału pośredników, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem,
  • na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w odniesieniu do środków spożywczych wymienionych w załączniku V podawanie informacji o wartości odżywczej nie jest obowiązkowe; pkt 19 tego załącznika dotyczy żywności, w tym żywności wytwarzanej ręcznie, dostarczanej bezpośrednio przez wytwórcę małych ilości produktów konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego,
  • zwolnienie z obowiązku znakowania wartością odżywczą nie będzie przysługiwać, gdy żywność będzie dostarczana do placówek handlu detalicznego za pośrednictwem hurtowni i innych pośredników.

Podsumowując z powyższego zwolnienia będą mogły skorzystać podmioty produkujące żywność w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem oraz dostarczające żywność bez udziału pośredników.Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.